Většina z nás chodí po světě bez spojení s tělem.

Těla se pokoušejí s námi komunikovat i skrze bolest a nemoci.

Jaké by to bylo znovu obnovit to láskyplné spojení mezi vámi a vaším tělem?

Naše těla se s námi snaží neustále komunikovat. Ale většina z nás se od této komunikace v dětství odpojila. Naše těla jsou odrazem našeho životního stylu, našich úhlů pohledu a jsou nádobou pro nahromaděné emoce a traumata. Tělesné procesy jsou další způsob, jak uvolnit z těla vše nahromaděné a jak změnit vlastní realitu. Pokud dlouhodobě přehlížíme nebo nevnímáme, co se nám tělo snaží sdělit, tak se to časem  může projevit v těle jako bolest nebo nemoc. 

Tělesné procesy, které nabízím, jsou energetické, pracují s energií jemně hmotných těl a bytostí.  Tělesné procesy odemykají vše nahromaděné, mění naše vnitřní nastavení a tím může dojít ke změně na fyzické úrovni. 

Pojďme spolu odemknout vaše tělo a obnovme spolu komunikaci mezi vámi a jím. 

Pokud toužíte zažít tělesné procesy, mohu vám nabídnout osobní sezení a vybrat tělesný proces/y na míru. Nebo můžete rovnou přijít na 3hodinový  certifikovaný kurz a naučit se jednotlivé procesy spouštět a vyvolávat jejich energii v těle. 

Krátký souhrn základních tělesných procesů:

MTVSS - zkapalnění všeho, co vytváří bolest a nemoc, BMM- rozpuštění toho, to napodobujeme od ostatních, Buněčná paměť- hojení jizev a ran, práce s lymfatických systémem a žlázami, obnovení přerušených obvodů, odemknutí a rozpuštění traumat, obnovení a aktivace plné imunity, obnovení hyperventilace, vyhlazení toxických amalgánů z těla, obnovení společenství se zemí , korekce zraku, vyvolání a rozpuštění potlačeného hněvu a mnoho dalších procesů, které vybereme pro vaše tělo na míru.  Nový proces: Odstranění nežádoucích účinků po Covid Očkování atd.