.

Většina z nás chodí po světě bez vědomého spojení s tělem. Pokud s tělem nejsme ochotni a schopni komunikovat vědomě, tak s námi komunikují skrze bolest a nemoci.

Naše těla se s námi snaží neustále komunikovat. Ale většina z nás se od této komunikace v dětství odpojila. Naše těla jsou odrazem našeho životního stylu, našich úhlů pohledu a jsou nádobou pro nahromaděné emoce a traumata. Tělesné procesy Access Consciousness jsou další velmi účinný způsob, jak uvolnit z těla vše nahromaděné a jak změnit realitu s našimi těly. Pokud dlouhodobě přehlížíme nebo nevnímáme, co se nám tělo snaží sdělit, tak se to časem  může projevit v těle jako bolest nebo nemoc. 

Tělesné procesy, které nabízím, jsou energetické, pracují s energií jemně hmotných těl a bytostí.  Tělesné procesy odemykají vše nahromaděné, mění naše vnitřní nastavení a tím může dojít ke změně na fyzické úrovni. 

Pojďme spolu odemknout vaše tělo a obnovme spolu komunikaci mezi vámi a jím. 

Pokud toužíte zažít tělesné procesy, mohu vám nabídnout osobní sezení a vybrat tělesný proces/y na míru. Nebo můžete rovnou přijít na 3-4 hodinový  certifikovaný kurz a naučit se jednotlivé procesy spouštět a pracovat tak s jinými těly.

Krátký souhrn základních tělesných procesů Access Consciousness:

Mám v nabídce kolem 70 tělesných procesů, které během sezení vybírám na míru klientovi a o které si jeho požádá. Tyto tělesné procesy také vyučuji v kurzech s délkou od 3-4 hodin.

MTVSS - Systém pro odstranění molekulární terminální valence je jedním z nejdynamičtějších tělesných procesů AC.MTVSS odstraní téměř jakoukoli funkční poruchu těla a umožňuje nastartovat plně imunitu. Pravidelným spouštěním MTVSS nastaly změny u rakoviny a další potenciálně smrtelných nemocí. MTVSS může být použit zhruba tisíci různými způsoby a pokaždé vytváří jiné možnosti - s respirační systémem, s centrálním nervovým systémem, trávícím systémem, střevy, kůží, lymfatickým systémem, hormonálním systémem, atd. 

KOMPENZAČNÍ PROUDY - Tento proces může pomoci odstranit kompenzační proudy, které způsobují, že se vzdáváme své síly a přežíváme, místo abychom prospívali. Pokud odstraníme kompenzační proudy, tak budeme mít přesnější tah na branku. Co takhle mít přesné zacílení a nenechat se rozptýlit ani odradit?

Aktivace neomezené energie, neomezeného bohatství a neomezených možností - Tvoříte ve vašich životech hojnost nebo nedostatek? Co kdyby jste mohli vytvořit cokoliv? Mnoho našich úhlů pohledu, omezení a soudů je energetických. Tento proces nám umožňuje tato energetická omezení rozpustit a zapojit do naší tvorby i naše tělo.

Obnovení funkce lymfatického systému a žláz Máte chuť rozproudit vaši lymfu? Máte chuť zbavit se otoků a toxinů? Lymfatický systém je síť tkání a orgánů, která pomáhá tělu zbavit se toxinů, buněčného odpadu a dalšího nežádoucího materiálu. Prvořadou funkcí lymfatického systému je transportovat lymfu. Pokud řádně nepracuje, tekutina se usazuje v tkáních a vytváří otoky.

BMM- rozpuštění toho, to napodobujeme od ostatních

Buněčná paměť- hojení jizev a ran atd.

Míša Kovářová
Míša Kovářová
Míša Kovářová
Míša Kovářová