ACCESS BARS A DĚTI

30.08.2020

V současné době jsou na děti kladeny velké nároky ve školském systému. Děti čím dál častěji trpí různými poruchami pozornosti, agresivitou, úzkostmi a depresemi. Rodiče dosud mohli navštěvovat pouze psychologické a rodinné poradny, psychology a psychiatry. Úspěch těchto řešení záležel na ochotě dítěte a rodičů svěřit se a mluvit otevřeně o svých problémech. A proto vznikla potřeba najít nové inovativní řešení pro naše děti a pro nás rodiče. A nejlépe takové, které nenutí děti svěřovat se, mluvit o sobě a své rodině. A zároveň je příjemné a laskavé i pro děti uzavřené, introvertní a nedůvěřivé.
Metoda ACCESS BARS ® vznikla v USA v roce 1990 a je součástí nástrojů společnosti Access Consciousness®. Tato metoda je celosvětově uznávaná díky mimořádným výsledkům. Je používána ve velkých firmách, školách a školkách, u lidí se závislostmi a psychickými problémy. U nás je Access Bars známé teprve 3 roky. 
Bars je 32 bodů na hlavě, kterých se lehce dotýkám v různých kombinacích a tím dochází k uvolnění elektromagnetického náboje uloženého v mozku a v těle. Cílem Bars je uvědomění si našich pevných úhlů pohledu, závěrů, názorů, omezení a limitů, které v nás vyvolávají především negativní, ale i pozitivní emoce a následně jejich uvolnění a rozpuštění. Všude tam, kde jsme si udělali na nějakou situaci závěr, jsme přišli o možnost vnímat tuto situaci jinak, z jiného úhlu pohledu a proto si v ní nemůžeme vybrat něco jiného. K uvolnění náboje dochází již při sezení a následně po dobu dvou týdnů. Situace, které v nás dříve vyvolávaly emoce, traumata a emocionální bloky, jsme schopni pak vnímat bez negativního náboje a řešit je jiným způsobem. Tím je vše v životě lehčí a radostnější. Děti a dospělí nemusí sdělovat žádné osobní informace. Nebo naopak mohou a pak je možné se cíleně zaměřit na změnu v konkrétní životní oblasti. 
Děti jsou mnohem spontánnější než dospělí, jejich těla a mysl reagují na toto ošetření mnohem rychleji. Jsou schopny uvolnit a vyčistit emocionální bloky mnohem snadněji a rychleji než dospělí. Mám zkušenost, že jsou děti po obdržení Bars šťastnější, klidnější, otevřenější, mizí noční můry a vrzání zubů, kousání nehtů, strachy a fobie, bolesti hlavy, také dokáží lépe mluvit o svých pocitech. Existují vědecké výzkumy, které potvrzují, že mozek dítěte funguje po obdržení Bars efektivněji, protože dochází ke zlepšení kongitivní funkce mozku, což dětem umožňuje přijímat a uchovávat informace s větší lehkostí. 
Samotné sezení trvá u malých dětí 15-30 minut, u dětí od 9 let trvá 30-60 minut. Vždy záleží na povaze, věku a možnostech dítěte. Dítě se může během sezení dívat na pohádku, film nebo si hrát s oblíbenou hračkou. Pokud je to nezbytné, mohou mít rodiče během sezení děti na klíně. 


JAKÉ BY TO BYLO, VYTVOŘIT BEZPEČNÝ PROSTOR, KTERÝ BY NAŠIM DĚTEM UMOŽNIL OBJEVIT SVŮJ POTENCIONÁL A ROZPUSTIT VŠECHNA OMEZENÍ, KTERÁ JE DRŽÍ ZPĚT A NEDOVOLUJÍ JIM BÝT JEDINEČNÝMI BYTOSTMI, KTERÝMI VE SKUTEČNOSTI JSOU?