ACCESS BARS A DĚTI

30.08.2020

V současné době jsou na děti kladeny velké nároky ve školském systému. Děti čím dál častěji trpí různými poruchami pozornosti, agresivitou, úzkostmi a depresemi. Rodiče dosud mohli navštěvovat pouze psychologické a rodinné poradny, psychology a psychiatry. Úspěch těchto řešení záležel na ochotě dítěte a rodičů svěřit se a mluvit otevřeně a upřímně o svých problémech. A proto vznikla potřeba najít nové inovativní řešení pro naše děti a pro nás rodiče. A nejlépe takové, které nenutí děti svěřovat se, mluvit o sobě a své rodině. A zároveň je tato metoda příjemná a laskavá i pro děti uzavřené, introvertní a nedůvěřivé.
Metoda ACCESS BARS ® vznikla v USA v roce 1990 a je součástí nástrojů modality Access Consciousness®. Tato metoda je celosvětově uznávaná díky mimořádným výsledkům a vědeckým studiím. V USA je používána ve velkých firmách, školách a školkách, u lidí se závislostmi a psychickými problémy, ve věznicích. U nás je metoda Access Bars od roku 2019.

Bars je 32 bodů na hlavě, kterých se lehce dotýkáme v různých kombinacích a tím dochází k uvolnění elektromagnetického náboje uloženého v mozku a v těle. Cílem Bars je uvolnit a rozpustit negativní emoční náboj, který je spojen s určitými situace nebo lidmi. Tento emoční náboj vzniká tam, kde jsme si vytvořili nebo přejali za své postoje, závěry, soudy a přesvědčení.  K uvolnění náboje dochází již při sezení a následně po dobu dvou týdnů. Situace, které v nás dříve vyvolávaly emoce, traumata a emocionální bloky, jsme schopni pak vnímat bez emočního náboje a řešit je jiným způsobem. 

Děti jsou mnohem spontánnější než dospělí, jejich těla a mysl reagují na toto ošetření mnohem rychleji. Jsou schopny uvolnit a vyčistit emocionální bloky mnohem snadněji a rychleji než dospělí. Mám zkušenost, že jsou děti po obdržení Bars šťastnější, klidnější, otevřenější, mizí noční můry a vrzání zubů, kousání nehtů, strachy a fobie, bolesti hlavy, také dokáží lépe mluvit o svých pocitech. Existují vědecké výzkumy, které potvrzují, že mozek dítěte funguje po obdržení Bars efektivněji, protože dochází ke zlepšení kognitivní funkce mozku, což dětem umožňuje přijímat a uchovávat informace s větší lehkostí.

Samotné sezení trvá u malých dětí 15-30 minut, u dětí od 9 let trvá 30-60 minut. Vždy záleží na povaze, věku a možnostech dítěte. Dítě se může během sezení dívat na pohádku, film nebo si hrát s oblíbenou hračkou. Pokud je to nezbytné, mohou mít rodiče během sezení děti na klíně. 


JAKÉ BY TO BYLO, VYTVOŘIT BEZPEČNÝ PROSTOR, KTERÝ BY NAŠIM DĚTEM UMOŽNIL OBJEVIT SVŮJ POTENCIONÁL A ROZPUSTIT VŠECHNA OMEZENÍ, KTERÁ JE DRŽÍ ZPĚT A NEDOVOLUJÍ JIM BÝT JEDINEČNÝMI BYTOSTMI, KTERÝMI VE SKUTEČNOSTI JSOU?