Access Bars®

je součástí modality Access Consciousness®. Metoda vznikla v roce 1990 v USA. Je velmi uznávaná mezi terapeuty a psychology, ve velkých korporacích, ve školách a u lidí s nejrůznějšími závislostmi, psychickými problémy. Je neuvěřitelně účinná a trvalá

ACCESS BARS® je systém 32 bodů na hlavě, kterých se lehce dotýkáme v určitých kombinacích. Během  sezení tělo a mysl uvolňuje a rozpouští všechny myšlenky, emoce a pocity, které mají negativní nebo pozitivní náboj. Tato polarita nám brání vidět věci takové jaké jsou, drží nás často např. v dramatech, traumatech, lítosti, žárlivosti, pochybnostech, vině, zlosti, nenávisti a strachu, sluničkářství, falešném pozitivizmu atd.  Během sezení se zpomalí mozkové vlny, tím se tělo maximálně uvolní, začne více přijímat a tím může dojít postupně k uvolnění stresu a napětí a k rozpuštění programů v naší mysli. Rozpuštěním náboje se naše mysl osvobozuje od zastaralých postojů, vzorců chování a emocí, které nás limitují a díky kterým vytváříme to, co v životě nechceme. Na rozdíl o jiných metod umožňuje uvolňovat a rozpouštět bloky a omezení rychle a lehce,  bez opětovného prožívání nepříjemných emocí.

Každé další obdržení BARS přináší lehkost, klid a uvolnění a často tzv. prázdnou hlavu. Při každém dalším sezení klientovo tělo uvolňuje omezení a bloky z hlubších vrstev vědomí a nevědomí. Tím dochází k hluboké osobní změně. Najednou vše vnímáme jasněji, bez negativních emocí a tím dokážeme měnit nefungující vztahy a situace.  Vzniká prostor pro novou tvorbu a nové možnosti v našich životech. A jediné pocity, které zůstanou a ještě zesílí, jsou RADOST a VDĚČNOST. 

Samotné sezení Access Bars trvá od 60 do 90 minut. Klient leží oblečený a pod dekou na pohodlném relaxačním lehátku. Velmi často se stává, že klient při obdržení BARS usne nebo se dostane do hluboce uvolněných stavů. Sezení je vhodné obdržet minimálně  5krát s takovými časovými rozestupy, aby vyhovovali klientovi ideálně jednou za týden max. 14 dní. Čím vícekrát Access Bars obdržíte, tím větším přínosem bude pro vaše tělo a mysl. Sezení Access Bars je vhodné i pro děti, miminka a těhotné ženy a seniory.
Děti jsou mnohem spontánnější a proto jejich těla reagují mnohem rychleji na změnu než těla dospělých. U dětí trvá samotné sezení od 15 minut do 60 minut podle věku a povahy dítěte. U starších dětí, které mají poruchy chování, nebo jsou uzavřené, nedůvěřivé či introvertní, doporučuji délku sezení 60 minut, pokud to dítě vydrží. Dítě se může u BARS sedět či ležet a současně se dívat na pohádku. Bázlivější děti mohou během BARS  sedět na klíně rodičů. U miminek trvá sezení cca 5-10 minut v závislosti na povaze problému či traumatu.
Je velmi přínosné a dynamické dostávat ACCESS BARS pravidelně dvakrát měsíčně.  Je to snadný a dostupný způsob jak si udržet jasnou mysl, radost ze života a lehkost v každé situaci. Další možností je absolvovat certifikovaný jednodenní kurz Access Bars, kde se Access Bars naučíte a pak si můžete Bars dávat neomezeně. A pokud máte děti a zajímalo by je to, vezměte je s sebou na kurz. Děti se učí metodu Access Bars velmi lehce a mají kurz do 15ti let zdarma.

Účinky  Access Bars:

  • Uvědomění si toho, kdo opravdu jsme, co opravdu chceme a co nám opravdu přináší radost.

  • Uvolnění stresu a napětí

  • Odbourání únavy a vyčerpanosti, zvýšení životní vitality

  • Odstranění psychických problémů jako jsou deprese, úzkosti, strachy, fóbie, nespavost

  • Pomoc při obtížných životních situacích, zbavení se různých závislostí

  • Snížení hyperaktivity a agresivity u dětí, odstranění poruch chování u dětí

  • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni

  • Vhodné a přínosné i pro autisty a lidi s Alzheimerovou chorobou