V současné době jsou na děti kladeny velké nároky ve školském systému. Děti čím dál častěji trpí různými poruchami pozornosti, agresivitou, úzkostmi a depresemi. Rodiče dosud mohli navštěvovat pouze psychologické a rodinné poradny, psychology a psychiatry. Úspěch těchto řešení záležel na ochotě dítěte a rodičů svěřit se a mluvit otevřeně o svých...